Zasklení plastových oken

Izolační skla

Naše plastová okna jsou zaskleny izolačními dvojskly nové generace, které splňují vysoké nároky na tepelný prostup.
 
Správný výběr zasklení je velice důležitý, Vždyť téměř 30% z celkového úniku energie v daném objektu je právě okny. Tepelnou propustnost vyjadřuje koeficient tepelné propustnosti U. Čím je menší jeho hodnota, tím je lepší tepelná izolace. Používáme skla, jejichž povrch je pokoven v několika vrstvách – odráží sluneční záření. Dále se vnitřní prostor dvojskla plní plynem s nízkou tepelnou vodivostí – argonem. Používáme izolační skla s tepelnou prostupností U= 0,7-1,1 W/m2K.
 • snížení nákladů na vytápění objektu
 • snižuje přehřívání v místnosti v letních měsících
 • snížení tvorby koncentrátu na okenních tabulích v zimních měsících
 • propouští méně UV záření
 • snížení hlučnosti

Vrapová – ornamentální skla

činčila bronzdelta cira matovakura bronzkura ciragrepi cireMaderaAlt deutsch ciry

 

Čištění a údržba PVC oken a celoobvodového kování ROTO NT:

 • Ochrannou fólii z rámů a křídel oken a dveří je zapotřebí odstranit co nejdříve, nejpozději však do dvou měsíců od montáže, z dveřních výplní doporučujeme fólii odstranit do jednoho týdne. Po uplynutí této doby se vlivem povětrnostních vlivů a slunce špatně odstraňují.
 • Po montáži a zednickém zapravení oken doporučujeme okna důkladně očistit od zbytků omítky, kování důkladně vysát a odstranit veškerou nečistotu.
 • Okenní rámy čitíme jemnou textilií a vlažným roztokem saponátového přípravku. Nikdy při mytí oken nepoužívejte žádné chemické prostředky nebo tekuté písky.
 • Z těsnění otíráme prach, nepoužívejte chemické prostředky.
 • Kování udržujeme v čistotě, pravidelně kontrolujeme jeho upevnění a mažeme olejem.
 • Při broušení a řezání rozbruskou i malé jiskřičky poškodí sklo.
 • Odtokové drážky udržujte čisté a pravidelně z nich odstraňujte nečistoty.
 • Kontrolujte upevnění jednotlivých vrutů, uvolněné vruty dotáhněte nebo vyměňte.
 • Mazací místa ošetřujte minimálně 1 x ročně jemným olejem tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečistil tak povrch výrobku.

Jak větrat:

Okna s izolačními skly jsou mnohonásobně těsnější než okna předcházející. Proto musíte větrací proces přizpůsobit těmto novým podmínkám. Vodní páry z vydechování a pocení těl živočichů, mytí, zalévání květin a vaření negativně ovlivňují vlhkost v bytě. Pouze při spaní vydýchá člověk 1-2 litry tekutin. Pravidelné větrání vnitřních prostor snižuje vlhkost vzduchu a zabraňuje vzniku plísní a kondenzátu na skle. Zejména v zimním období doporučujeme několikrát denně otevřít okna dokořán na krátkou chvíli, větrání pomocí ventilace je neekonomické. Ráno vyvětrat razantně celý byt po dobu cca 15 minut. Větrat se musí vždy venkovním vzduchem, který obsahuje méně vlhkosti, než vzduch v místnosti, nikdy ne vzduchem z vedlejší místnosti. Orosené okno je signálem k větrání! Znamená to, že vlhkost vzduchu v tomto prostoru je příliš vysoká.

ALEŠ VLACH - PLASTOVÁ OKNA BRNO, Nám. Svobody 80, 664 42 BRNO - MODŘICE
usually More Bonuses go to https://gulickhhc.com/drugs/erectile-dysfunction/